Harmonikus Párkapcsolat tudásanyag

6,970 Ft

Hogy az örökkön-örökké valóban örökké tartson
Nyerő párkapcsolati stratégiák a 21. században
Letölthető formátum. 
Pdf munkafüzet és mp3 hanganyag.

Leírás

Hogy az örökkön-örökké valóban örökké tartson
Nyerő párkapcsolati stratégiák a 21. században

Magyarországon ma a válások aránya 38%, tehát három házasságra jut egy válás, ami egyértelműen mutatja a párkapcsolatok válságát. A válások legalább felerészben megelőzhetőek lennének, ha a házasságkötés előtt a vőlegény és a menyasszony rendelkezne “használati utasítással” leendő házastársával kapcsolatban.

Iskolarendszerünk egyik hibája, hogy a tananyagban jelenleg nincsen ilyen tantárgy, és az iskolai oktatáson kívül sem igazán léteznek ilyen jellegű tanfolyamok. Vannak kiscsoportos tréningek, létezik jegyesoktatás, el lehet menni családállításra vagy terapeutához, de hol az a képzés, ahol komplett információt kaphatsz a párkapcsolatok működéséről?

A Harmonikus Párkapcsolat program ezt a hiányt kívánja bepótolni: „beüzemelési-, kezelési- és karbantartási” útmutatót ad a kezedbe ahhoz a személyhez, aki a legfontosabb ember az életedben. Hogy az örökkön-örökké valóban örökké tartson.

Mit ad Neked a Harmonikus Párkapcsolat program?

  • Meg­is­me­red a 21. szá­zad meg­vál­to­zott férfi-női sze­re­peit, így gyor­sab­ban tudsz alkal­maz­kodni az új „játék­sza­bá­lyok­hoz”.
  • Meg­ta­nu­lod fel­is­merni a másik nem alap­igé­nyeit és elvá­rá­sait,ami jelentő­sen javítja pár­kap­cso­la­tod minőségét.
  • Haté­kony esz­kö­zö­ket kapsz a kezedbe a párod­dal tör­ténő kom­mu­ni­ká­ció ered­mé­nyes­sé­gé­nek növeléséhez.
  • pár­kap­cso­lati konf­lik­tu­sok haté­ko­nyabb keze­lé­sé­velbol­dog és kiegyen­sú­lyo­zott házas­sá­got teremt­hetsz magadnak.
  • szerelemirtók-technika segítségével rövid idő alatt képes leszel a pár­kap­cso­lati von­za­lom hőfo­ká­nak jelentős emelésére.
  • A Közös Meg­egye­zés Stra­té­gi­á­já­nak segít­sé­gé­vel meg­ta­nu­lod pár­kap­cso­lati igé­nye­idet a párod szem­pont­ja­i­nak figye­lembe véte­lé­vel érvé­nye­sí­teni.
  • Képes leszel párod Sze­re­lem­bank egyen­le­gé­nek meg­nö­ve­lé­sére, ezál­tal egy tar­tós és kiegyen­sú­lyo­zott pár­kap­cso­lat megteremtésére.

További információk

Tartalom

Bevezető – Meddig tart a holtomiglan-holtodiglan?
I. A párkapcsolat 20. századi válsága
1.1  A feminizmus évszázada
1.2  Zsarnokság, királyság, köztársaság
1.3  Függőségtől az együttműködésig
1.4  A változás kínjai
II. Két világ találkozik
2.1  Feminin alaptörvények
2.2  Maszkulin alaptörvények
2.3  Az egysejtű férfi és a multifunkcionális nő
III. Megtalálni az igazit
3.1  Kompatibilisek vagyunk?
3.2  Az öt szeretetnyelv
3.3  A férfi párkapcsolati igényei
3.4  A nő párkapcsolati igényei
IV. Párkapcsolati ABC
4.1  Kommunikáció
4.2  Intimitás
4.3  Szex
V. A harmónia megteremtése
5.1  Konfliktusok kezelése
5.2  Szerelemirtók
5.3  21. századi párkapcsolati stratégiák
Zárszó – Az elveszett lelki társ
Mellékletek

Termék paraméter

2 óra 53 perc mp3
124 oldal pdf

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.

Érdekelhetnek még…