Harmonikus Párkapcsolat

HP CD +MF screenMagyarországon ma a válások aránya 67%, tehát három házasságra két válás jut, ami egyértelműen mutatja a párkapcsolatok válságát.

A válások legalább felerészben megelőzhetőek lennének, ha a házasságkötés előtt a vőlegény és a menyasszony rendelkezne “használati utasítással” leendő házastársával kapcsolatban.

Iskolarendszerünk nagy hibája, hogy a tananyagban jelenleg nincsen ilyen tantárgy, és csak tetézi a bajt, hogy az iskolai oktatáson kívül sem igazán léteznek ilyen jellegű tanfolyamok.

Vannak kiscsoportos tréningek, létezik jegyesoktatás, el lehet menni családállításra vagy terapeutához, de hol az a képzés, ahol komplett információt kaphatsz a párkapcsolatok működéséről?

A Harmonikus Párkapcsolat program azt a hiányt kívánja bepótolni: beüzemelési-, kezelési- és karbantartási útmutatót ad a kezedbe ahhoz a személyhez, aki a legfontosabb ember az életedben. Hogy az örökkön-örökké valóban örökké tartson.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Mit ad Neked a Harmonikus Párkapcsolat program?

 • Meg­is­me­red a 21. szá­zad meg­vál­to­zott férfi-női sze­re­peit, így gyor­sab­ban tudsz alkal­maz­kodni az új „játék­sza­bá­lyok­hoz”.
 • Meg­ta­nu­lod fel­is­merni a másik nem alap­igé­nyeit és elvá­rá­sait, ami jelentő­sen javítja pár­kap­cso­la­tod minőségét.
 • Haté­kony esz­kö­zö­ket kapsz a kezedbe a párod­dal tör­ténő kom­mu­ni­ká­ció ered­mé­nyes­sé­gé­nek növeléséhez.
 • pár­kap­cso­lati konf­lik­tu­sok haté­ko­nyabb keze­lé­sé­vel bol­dog és kiegyen­sú­lyo­zott házas­sá­got teremt­hetsz magadnak.
 • A szerelemirtók-technika segítségével rövid idő alatt képes leszel a pár­kap­cso­lati von­za­lom hőfo­ká­nak jelentős emelésére.
 • A Közös Meg­egye­zés Stra­té­gi­á­já­nak segít­sé­gé­vel meg­ta­nu­lod pár­kap­cso­lati igé­nye­idet a párod szem­pont­ja­i­nak figye­lembe véte­lé­vel érvé­nye­sí­teni.
 • Képes leszel párod Sze­re­lem­bank egyen­le­gé­nek meg­nö­ve­lé­sére, ezál­tal egy tar­tós és kiegyen­sú­lyo­zott pár­kap­cso­lat megteremtésére.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

 Kat­tints ide és nézz bele a mun­ka­fü­zetbe! (17 oldal, pdf)

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

HP DVD borító webre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1  A párkapcsolat 20. századi válsága

1. Meddig tart a holtomiglan_holtodiglan (kattints a címre és hallgass bele)

2. A feminizmus évszázada

3. Zsarnokság, királyság, köztársaság

4. Függőségtől az együttműködésig

5. A változás kínjai

CD2  Két világ találkozik

1. Feminin alaptörvények

2. Maszkulin alaptörvények

3. Egysejtű férfi_multifunkcionális nő (kattints a címre és hallgass bele)

4. Kommunikációs különbségek

5. Kompatibilisek vagyunk?

CD3  Párkapcsolati igények

1. Az öt szeretetnyelv

2. A férfi párkapcsolati igényei

3. A nő párkapcsolati igényei

4. Intimitás (kattints a címre és hallgass bele)

5. 100 romantikus ötlet

6. Szex

CD4 A harmónia megteremtése

1. Konfliktuskezelés (kattints a címre és hallgass bele)

2. Szerelemirtók

3. 21. századi párkapcsolati stratégiák

4. Az elveszett lelki társ

 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Az infótermék (könyv + 4 CD) ára:

A komplett élettervezési rendszer ára 9.900 Ft (postaköltséggel együtt).

Elektronikus formátumban (pdf + mp3) 6.900 Ft.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

A megrendelés menete:

 1. Adatlap kitöltése: a megjegyzés rovat kivételével kérünk minden rovatot kitölteni.
 2. A rendelés elküldése után kapsz egy megerősítő mailt. Az ebben található számlaszámra kérjük az utalást.
 3. Az összeg beérkezése után 48 órán belül postázzuk a megrendelt terméket. A számla a csomagban található.
 4. Elektronikus termék rendelésekor e-mailben küldjük el a letöltési linkeket.
 5. Akció esetén a kedvezmények nem összevonhatók.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Megrendelem a Harmonikus Párkapcsolat infóterméket

Név:*
E-mail cím:*
Mobilszám:*
Szállítási cím irányítószámmal:*
Szám­lá­zási ada­tok (cég­név + cím):*
Formátum:*
Darab­szám:*
Meg­jegy­zés: