Kerner Training ÁSZF

Kerner Training

Jogi nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Quest International Kft. (2086 Tinnye, Honfoglalás u. 48.) által üzemeltetett http://kernertraining.hu/honlap használatára vonatkozó feltételeket. Az alábbi feltételeket a Felhasználó a honlap böngészésével, regisztrációval, ill. megrendeléssel automatikusan elfogadja. A Quest International Kft. fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A Jogi Nyilatkozat hatálya

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed http://kernertraining.hu/domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére (ékezetes és ékezet nélküli formában), valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2016. március 1-től visszavonásig.

 1. a honlap üzemeltetőjének (továbbiakban: szolgáltató) adatai:

A honlap neve: http://kernertraining.hu/

Cégnév: Quest Inter­na­ti­o­nal Kft

Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2086 Tinnye, Honfoglalás utca 48.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kernertraining.hu

Cégjegyzékszáma:13–09-145750

Adószáma: 14862153–2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06–70/617–41-80, 06-70/427-26-08

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Tárhely.Eu, 1144 Budapest, Ormánság u. 4., support@tarhely.eu

 1. Alapvető rendelkezések:
 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen Szabályzat 2016. 03.hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 1. Regisztráció/vásárlás
 • Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 1. Megvásárolható termékek köre
 • A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, és egyes termékek (tudásanyagok, infotermékek) tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 • A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 1. Rendelés menete
 • Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 • Felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket.
 • Felhasználó a megvásárolni kívánt termék darabszámát beállítja.
 • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne vásárolni, kiválasztja azt a listából. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Amennyiben mégsem kíván vásárolni, törölheti a kosár tartalmát.
 • Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
 • Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Az utánvét költsége minden esetben felszámításra kerül, kivéve azok a termékek, melyeknek nincs postaköltsége.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 5 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Bankkártyával: Vásárló a webáruház oldalán választja ki az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. Ezután vásárló átkerül a Bank fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. A fizetést követően vásárló visszatér a honlap oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A sikeres tranzakciót követően a Bank elindítja a vásárló kártyájának megterhelését az áru ellenértékével.

 • Szállítási költség: postai díjszabás szerint.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben javítani tudja a bevitt adatokat.
 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelőhöz nem érkezik meg, akkor Megrendelő köteles telefonon vagy emailben felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik (Hétfő – Péntek,8:00-18:00). A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül történik.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.
 1. Elállás joga
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 30 napon belül visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól a terméket átveszi.
 • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén elektronikus úton írásban vagy telefonon. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 1. Panaszkezelés
 • A Kerner Training célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
 1. SZOLGÁLTATÁS KÖRE (Rendezvények: tréning, szeminárium, workshop)

Rendezvény jelentkezés lemondása

 • Lemondási feltételek: a rendezvény /tréning, szeminárium, workshop/ előtti 2. napig a Megrendelő visszamondhatja a jelentkezési szándékát elektronikus, írásos formában (e-mailben), ebben az esetben a Szolgáltató visszautalja 10 napon belül a program díját. Amennyiben a lemondást 2 napon belül jelzi a Megrendelő, a lemondott képzésre befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség, és az addig be nem fizetett tréningdíjat a Szolgáltató kiszámlázza a Megrendelő részére, mivel a tréninget, rendezvényt a le nem mondott (2 napon belül lemondott) jelentkezésére tekintettel szervezi.​
 1. Szerzői jogok
 • A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása illetve eltorzítása megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak akkor használható fel, ha ahhoz a szerző írásbeli hozzájárulását adta. Iyen esetekben a szerző neve és a forrás kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom–részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.
 • Kötbér a jogellenes felhasználásért: a forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 200.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.
 1. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

A http://kernertraining.hu/ honlap adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlap több pontján történik adatgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. regisztráció szükséges, amelyhez bizonyos személyes adatokat kell megadni (email cím, vezetéknév és keresztnév, telefonszám, település, feliratkozás időpontja, cégnév, számlázási és postai cím mindig az adat jogosultja általi megadás útján.).

A honlap Üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje, az adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja át.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a MailMaster hírlevélküldő szoftvert alkalmazza  (üzemeltető adatai: Skycentrum Bt, 1089 Budapest, Golgota utca 3, elérhetőség: http://www.marketingszoftverek.hu), mely tárolja ill. ismeri a Felhasználó által megadott adatokat.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait kizárólag az ügyfél által igényelt termék, szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját és együttműködő partnerei  marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatás céljára, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl.e-mail), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton használja fel.

Adatgyűjtési szempontok

 • megrendelések teljesítése esetén a vásárló gyorsabb, egyszerűbb beazonosítása, kiszolgálása érdekében történő adatkezelés
 • a megadott adatok alapján érdeklődésének megfelelő információs anyagok, tájékoztatók, konkrét ajánlatok, akciós kiadványok küldése elektronikus úton hírlevél, személyre szóló ajánlatok küldése céljából történő adatkezelés
 • Törzsvásárlói program vagy egyéb tagsággal kapcsolatos értesítések
 • Termékfelmérések, egyéb kérdőívek formájában megadott adatok kezelése
 • Marketing- és reklámtevékenység hatékonyságának fokozására irányuló adatkezelés.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) addig kezeli, amíg a Felhasználó a jelen feltételek szerint nem kéri az  azonosító adatok törlését. A törlési igényt e-mailben az info@kernertraining.hu címre kell eljuttatni.  A Felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az Adatkezelő az adatokat.

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó által megadott adatok esetében addig tart, amíg a Felhasználó a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel nem él.

A Felhasználó az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Kerner Training info@kernertraining.hu elektronikus címén keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A Felhasználó http://kernertraining.hu/ honlapon való böngészésével, ill. regisztrációjával, megrendelésével hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges változásokkal és módosításokkal együtt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Referencia, vélemények

A referencia, vélemény megadása önkéntes a Kerner Training részére a termékekkel, rendezvényekkel /tréning, szeminárium, workshop/ kapcsolatosan. A referenciát adó személy hozzájárul, hogy személyes véleménye (teljes nevével, vállalkozása nevével, vagy foglalkozásával, életkorával) feltűntetésre kerüljön a http://kernertraining.hu/holnap, ill. a Kerner Training érdekeltségi köreibe tartozó oldalakon, hírlevelekben, kampányokban, termékeken, és nyomtatott marketing anyagokon. A referenciát a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult használni. A referencia vélemény visszavonása esetén a Szolgáltató a már felhasznált referenciát anonimizálja, a személyes adatok eltávolításával, a monogram feltüntetésével.

 1. JOGORVOSLAT

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tinnye, 2016. 03. 01.